Servicevilkår
1. Servicevilkår
Dette dokument ("Aftalen") fastsætter vilkårene og betingelserne for de tjenester, der leveres af HappyMedia ApS (herefter kaldet "Annoncøren"), til kunden (herefter kaldet "Kunden").

2. Servicebeskrivelse
Annoncøren tilbyder markedsføringstjenester, herunder men ikke begrænset til digital markedsføring, annoncering, sociale medier, søgemaskineoptimering og andre relaterede tjenester, som beskrevet i de indgåede aftaler mellem Annoncøren og Kunden.

3. Opgaver og Ansvar
Annoncøren vil udføre de aftalte tjenester i henhold til de indgåede aftaler og i overensstemmelse med branchens bedste praksis.
Kunden er ansvarlig for at levere al nødvendig information og materialer, der kræves for at udføre tjenesterne. Kunden er også ansvarlig for at godkende og godkende al oprettet indhold og kampagnemateriale inden offentliggørelse.

4. Betaling og Fakturering
Kunden skal betale forud hver måned i henhold til de betalingsbetingelser, der er aftalt i den indgåede aftale.
Kunden er ansvarlig for at betale det annonceringsbudget, der er nødvendigt for at køre kampagner på sociale medieplatforme eller andre tredjepartsplatforme. Annoncøren kan bistå Kunden med at administrere budgettet, men Kunden er økonomisk ansvarlig for dette beløb.

5. Opsigelse
Enten Annoncøren eller Kunden kan opsige denne aftale med en skriftlig meddelelse med en opsigelsesperiode på tre (3) måneder. Opsigelsen skal sendes skriftligt og bekræftes af modtageren.

6. Ingen Binding
Denne aftale har ingen fast bindingsperiode ud over opsigelsesperioden. Kunden er ikke forpligtet til at forblive bundet til tjenesterne ud over opsigelsesperioden.

7. Immaterielle Rettigheder
Annoncøren opretholder alle immaterielle rettigheder til oprettet indhold og kampagnematerialer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

8. Ansvarsbegrænsning
Annoncøren kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af tjenesternes brug, medmindre det skyldes Annoncørens grove forsømmelse eller forsætlig handling.

9. Refundering
Refundering af betalinger eller kompensation for tjenester leveret vil kun ske i henhold til de specifikke vilkår og betingelser, der er aftalt i den indgåede aftale.

10. Lovvalg og Tvisteløsning
Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist eller uenighed mellem parterne vil forsøges løst gennem forhandling. Hvis forhandlingerne ikke fører til en løsning, skal tvisten afgøres ved de danske domstole.

11. Ændringer i Aftalen
Eventuelle ændringer eller ændringer i denne aftale skal foretages skriftligt og underskrevet af begge parter.
Ved at indgå denne aftale accepterer Kunden og Annoncøren alle vilkår og betingelser heri. Denne aftale træder i kraft ved underskrivelse og forbliver i kraft, indtil den opsiges i overensstemmelse med vilkårene heri.

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik for HappyMedia ApS

Sidst opdateret: 12-09-2023
HappyMedia ApS (herefter kaldet "Vi" eller "Os") værdsætter fortroligheden af ​​dine oplysninger og data.
Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine fortrolige oplysninger og data. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vilkårene i denne politik.

1. Indsamling af Fortrolige Oplysninger
Vi kan indsamle forskellige former for fortrolige oplysninger fra vores kunder, partnere eller andre tredjeparter i forbindelse med vores tjenester. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til: Personlige oplysninger såsom navn, kontaktoplysninger, og faktureringsinformation. Forretningsrelaterede oplysninger såsom virksomhedsoplysninger, branche og forretningsbehov.
Digitale marketingdata, herunder brugsdata og adfærdsmønstre på vores platforme.

2. Brug af Fortrolige Oplysninger
Vi bruger de indsamlede fortrolige oplysninger til følgende formål: At levere vores tjenester til dig i overensstemmelse med indgåede aftaler. At administrere din konto og fakturering. At forbedre vores tjenester og tilpasse dem til dine behov. At kommunikere med dig om vores tjenester, opdateringer og nyheder. At opfylde juridiske forpligtelser og besvare juridiske anmodninger.

3. Deling af Fortrolige Oplysninger
Vi deler ikke dine fortrolige oplysninger med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre det er nødvendigt for at levere vores tjenester eller for at overholde juridiske forpligtelser. Dine data deles kun med autoriserede medarbejdere og underleverandører, der har behov for adgang til dem i forbindelse med tjenesteudførelsen.

4. Beskyttelse af Fortrolige Oplysninger
Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine fortrolige oplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse. Dette inkluderer sikkerhedskopiering, kryptering og adgangskontrol.

5. Opbevaring af Fortrolige Oplysninger
Vi opbevarer dine fortrolige oplysninger kun så længe det er nødvendigt for de formål, de blev indsamlet til, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at bevare dem i længere tid.

6. Adgang og Korrektion af Oplysninger
Du har ret til at anmode om adgang til de fortrolige oplysninger, vi har om dig, og du kan rette eller slette disse oplysninger, hvis de er unøjagtige eller forældede. Kontakt os på hej@happymedia.dk for at udøve dine rettigheder.

7. Ændringer i Fortrolighedspolitikken
Vi kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis eller for at opfylde juridiske krav. Opdaterede versioner af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside med angivelse af den sidst opdaterede dato.

8. Kontaktinformation
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores fortrolighedspolitik eller behandlingen af ​​dine oplysninger, bedes du kontakte os på hej@happymedia.dk.